Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce

znak obcePodle Ústavy ČR je obec samostatně spravována zastupitelstvem, které je složeno z členů zastupitelstva a které rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou dle zákona vždy veřejná. Počet členů Zastupitelstva obce je 7.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Seznam zastupitelů ve volebním období 2022 - 2026

  • Stanislav Štěpánek - starosta, tel. 720 967 588
  • Pavel Řehoř - místostarosta, tel. +420 777 126 407
  • Marcela Matějusová
  • Lucie Černochová
  • Jan Šefčík
  • Ondřej Kübelbek
  • Jan Sokol