Obecní knihovna

knihovna

Knihovna má  v současné době celkem 1036 knih vlastních,  z toho 922 svazků beletrie pro děti dospělé a 114 svazků naučné literatury.

Obecní knihovna sídlí v budově obecního úřadu.

Výpůjční doba: úterý od 17.00 – 19.00

Knihovnice: p. Kateřina Rajchotová

V průběhu roku je knihovna doplňována novými knihami, na které je vyčleněna finanční částka z obecního rozpočtu.

Mimo vlastní knižní fond nabízí knihovna knihy z výměnných souborů  Šmidingerovy knihovny Strakonice , oddělení ZKI.