Obec

KapličkaObec Drachkov leží v nadmořské výšce 450 m,  5 km jihozápadně od Strakonic, při silnici vedoucí ze Strakonic přes les Hůl kolem Lhoty u Svaté Anny do Kraselova.  Ze tří stran je obklopena lesy navazujícími na předhůří Šumavy.

Nejbližšími obcemi v okolí jsou Pracejovice (2 km), Makarov (2,5 km), Sousedovice (2,5 km) a Lhota u Svaté Anny (2,5 km). Směrem na jih se nad obcí tyčí kopec Kamenná bába (557 m), od jihozápadu směrem k severu pak kopce Háj (530 m) a Mladiny (600 m) a severozápadní obzor uzavírá vrch  Příseky (506 m).

Obcí protéká  Drachkovský potok, jeden z drobnějších pravostranných přítoků řeky Otavy. Skrze ves je potok veden pod povrchem s vyústěním do návesního rybníka, z něhož  odtéká do Drachkovského rybníka a dále přes soustavu rybníků v lese Holi do Otavy. Podél potoka vyrostla chatová osada Soví údolí.

V Drachkově žije 195 obyvatel,  věkový průměr  je 41 let.  Mnoho dalších statistických údajů vztahujících se k obci lze vyhledat na statistickém geoportálu Českého Statistického úřadu.

Důležitým mezníkem v novodobé historii obce je rok 1993, kdy se obec samosprávně oddělila od střediskové obce Pracejovice, a místní občané tak opět mohou rozhodovat o svých věcech samostatně. Obec se začala zvelebovat a zaznamenala výrazný rozvoj. Byl vyřešen dlouholetý problém s nedostatkem vody pro občany, došlo k rekonstrukci vodovodního řadu v obci a byla rekonstruována úpravna vody. Vodovod s úpravnou je od r. 2019 v majetku obce (od r. 1993 - 2018 byla majitelem Jihočeská vodárenská společnost, v r. 2019 byl vodovod rozhodnutím obecního zastupitelstva vykoupen zpět do majetku obce). 

Byly zrekonstruovány místní a okolní komunikace – na Makarov, do chat, na Příseky, za Stráž, do Kos, na Sousedovice. Podařilo se vysadit ovocné aleje z tradičních odrůd, které zde rostly v 19. století. Rovněž byl kompletně zrekonstruován a odbahněn obecní rybník a vybudována nová kanalizace a odvodnění do Kos.

V roce 2019 byla v budově obecního úřadu vybudována malá posilovna, v roce 2020 proběhla rekonstrukce obecního bytu v budově obecního úřadu. 

Od roku 2021 do současnosti se obec potýká s extrémy počasí a občasnými bleskovými záplavami. Z důvodu těchto nenadálých záplav byla zastupitelstvem obce přijata protizáplavová opatření, díky kterým se podařilo minimalizovat škody jak na soukromém, tak i obecním majetku.