Sběrný dvůr

obrázek - sběrný dvůrPodle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, má každý občan povinnost třídit vyprodukovaný odpad.

Sběrné místo odpadu pro občany trvale žijící v Drachkově se nachází v prostoru za hostincem. Otvírací doba je ve středu od 15:00 do 18:00 a v sobotu od 08:00 do 11:00.

Do sběrného místa odpadu je možno odvážet plasty, sklo, papír, železo, nebezpečný odpad, hadry.

Komunální odpad, popel, znečištěné obaly od potravin, alobalové odpady apod. – do popelnic nebo odpadních pytlů (kromě popela) – odváží TS Strakonice dle svozového kalendáře.

Plasty – čisté plasty, igelit, kelímky od potravin, plastové nádoby, plastové hračky, lahve apod.do kontejneru přistaveného u hostince / ve sběrném dvoře.  Plastové láhve sešlapávejte, větší kusy plastů rozlámejte.

Sklo – odevzdávejte čisté sklo, láhve bez obsahu.

Papír – kartóny je nutno sešlapat z důvodu úspory místa v kontejnerech.

Rostlinný odpad – tráva, seno, zbytky rostlin, listí ze stromů – lze vše kompostovat, případně spálit za příznivého větru a počasí, vždy v malém množství, aby nedošlo k požáru (nepalte ve večerních a nočních hodinách). Je možné využít i kontejner v našem sběrném dvoře.

Větve ze stromů, dřevěný materiál – lze rozdrtit a dát do kompostu, také možné za příznivého větru a počasí spálit, za dodržení výše uvedených podmínek.