Znak a vlajka

znakVlajka

Výklad použitých symbolů: 

Střela – erb Bavorů ze Strakonic, prvních známých majitelů obce 

Osmihrotý kříž – znak řádu johanitů (maltézských rytířů), k jejichž strakonickému panství náležel Drachkov až do konce feudalismu 

Radlice – zemědělský charakter obce, též atribut sv. Prokopa, jemuž je zasvěcena kaple v Drachkově (podle legendy zapřáhl světec ďábla do pluhu a vyoral s ním brázdu)