Myslivci

Honitba našeho mysliveckého sdružení se nachází na katastrálním území obce Drachkov. Naše honitba má smíšený charakter, převažují však lesy. Lesy jsou většinou jehličnaté – borové a smrkové na hlinitopísčitém podkladu.

Honební plocha je na výměře xxxx ha, kde vykonává právo myslivosti 24 členů našeho sdružení.

Mezi významnou lovnou zvěř v naší honitbě patří: ze zvěře spárkaté zvěř srnčí a černá a ze zvěře drobné bažant obecný, kachna divoká a zajíc polní.

Ve srovnání s okolními honitbami máme poměrně pestrou skladbu biotopů : největší rozlohu – 893 ha – zabírají lesy o celkové rozloze 400 ha, následuje orná půda s rozlohou cca 500 ha. Součástí naší honitby je i několik rybníků.

 

Z geomorfologického hlediska je naše honitba situována v podhůří Šumavy. Nejvyšší horou je Kamenná Bába s nadmořskou výškou 557 m.