Hasiči

V naší obci je Sbor dobrovolných hasičů tahounem kulturního života obce. Kromě soutěží, kterých se naši hasiči účastní, se značnou měrou podílejí také na pořádání kulturních akcí pro občany, jsou organizátory plesů, ale mají i velkou zásluhu na údržbě obecního majetku a veřejné zeleně. SDH Drachkov v současné době čítá 25 členů.