Zastupitelstvo

StarostaMiroslav Krčal
MístostarostaIng. Stanislav Štěpánek
ZastupiteléJaroslav Doubek
Miroslav Pechlát
Jaroslav Kovář
Bc. Pavel Uhlík