Cesta :

Oznámení o otevření obecní posilovny

1

2

Od úterý 1.10. 2019 bude v budově obecního úřadu (naproti knihovně) otevřena obecní sportovní klubovna – posilovna.

Posilovnu mohou využívat pouze osoby s trvalým pobytem v Drachkově.  Provozní hodiny : každý den od 08:00 do 22:00 hodin. Poplatek za využití posilovny se nehradí.

Vybavení: posilovací věž s činkami, lavice na bench press, činky, běhací pás, veslo­vací trenažer, eliptický trenažer, balanční podložka, fitness doplňky (masážní válec, expandery, gymnastický míč, kmitací tyče).

Posilovna je určena výhradně pro rekreační a rehabilitační využití. Žádáme všechny, kteří si přijdou za­cvičit, aby ne­zkoušeli, co vše stroje vydrží a dů­sledně respektova­li provozní poky­ny. Doba pobytu jednotlivce v posi­lovně by neměla překročit 90 minut denně.

Vstup je povo­len osobám ve vě­ku od 15 let včetně. Děti ve věku od 10 do 14 let včetně mají vstup povolen za aktivní­ho dohledu rodiče nebo jeho zákonného zástupce, dětem do 10 let vstup povolen není. Odpovědnost za zdraví dítěte při využití posilovny nese v plném rozsahu jeho rodič nebo zákonný zástupce.

Pro vstup do posilovny je používán identifikační čip. Z důvodu jednodušší evidence se předpokládá, že jeden čip bude využíván více osobami na základě jejich vzájemné domluvy. Majitel čipu odpovídá i za ostatní osoby, které budou daný čip využívat. Údaje o každém vstupu do místnosti jsou ukládány do databáze.

O vydání čipu žádejte do pátku 27.9. 2019 na telefonním čísle 720 967 588, zašlete požadavek na obecdrachkov@centrum.cz nebo vhoďte žádost do poštovní schránky u obecního úřadu (uveďte jméno, telefon nebo email a datum narození). Výdej čipu bude možný i později po domluvě na výše uvedeném telefonním čísle.

Provozní řád posilovny – odkaz zde

Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou

5

Letošní ročník vzpomínkové motocyklové Soutěže Šumavou se uskuteční v sobotu 10. srpna 2019.
Startovní a cílové depo bude na třetím nádvoří strakonického hradu. Motocykly je možno si prohlédnout na 3. nádvoří strakonického hradu od 7:30 do 10. hodin.Délka tratě je  130 km, rozdělená na dvě etapy, cíl první a start do druhé etapy je v obci Vrbice u Vacova.

Motocyklová soutěž Šumavou

Exkurze v pivovaru

Pivovar

10Obec Drachkov a Sbor dobrovolných hasičů  vás zve  na exkurzi  v  Měšťanském pivovaru ve Strakonicích, která se uskuteční v sobotu  19. ledna od 15. hodin. Součástí akce je kromě ukázky technologie výroby také ochutnávka piva a občerstvení.

Prosíme zájemce o exkurzi, aby se přihlásili nejpozději do čtvrtka 16. ledna v obchodě u paní Domorázkové, nebo na telefonu 720 967 588. Sraz účastníků ve 14:55 před pivovarem ve Strakonicích. Ukončení akce nejpozději ve 22. hodin.

Přepravu je nutné si zajistit samostatně.

Poplatek : do 18. hod. zdarma, po 18. hod. se platí za nápoje.

Setkání rodáků

Setkání rodáků

Srdečně vás zveme na setkání rodáků a přátel obce, konané při příležitosti 700 let výročí první zmínky o naší obci v sobotu 16.6. Akce začíná v 10:00 před obecním úřadem. V průběhu setkání budou k vidění ukázky historických řemesel, loď na rybníce ze 16. století, proběhne přednáška o historii v hospodě, na návsi proběhne výstava staré i současné zemědělské techniky a veteránů a uvidíte i další zajímavé atrakce.