Cesta :

Vydání nových obecně závazných vyhlášek – poplatek za odpady a psy

Poplatky-odpady-psi

Zastupitelstvo obce vydalo na svém zasedání dne 10.2. 2019 dvě obecně závazné vyhlášky –  Vyhlášku k poplatku za sběr a třídění komunálního odpadu a k poplatku za psy. V souvislosti s tím sdělujeme, že je nutné zaplatit příslušný poplatek zveřejněný ve vyhláškách – a to nejpozději do 31.3. 2019.  V případě hotovostní platby je možné zaplatit v pondělí 11.3., v neděli 17.3., případně v neděli 24.3. vždy v době mezi 18. až 20. hod. v kanceláři Obecního úřadu. Obě vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední desce – Vyhláška odpadyVyhláška psi.

Platba za odpady je nově možná také bezhotovostním způsobem. V případě bezhotovostní platby připomínáme, že jako variabilní symbol platby je nutné uvést číslo popisné, abyste usnadnili kontrolu přijaté hotovosti na výpisu  z bankovního účtu obce. V QR kódu jsou zapsány potřebné údaje pro uskutečnění platby.

QR-poplatek-odpad