Nyní prohlížíte tag

globalizace

O českém venkově

Český venkov ztrácí svůj charakteristický ráz Vesnická sídla byla odjakživa spjata především s přírodou, z čehož vychází její tradiční hodnoty. Český venkov je však součástí našeho kulturního dědictví, o které bychom měli pečovat, udržovat je a dále je rozvíjet. Nová výstavba by měla přispět k zachování charakteristického rázu vesnic jako …