Statistické údaje

Uvedené údaje jsou převzaty z filtru veřejně dostupné databáze Českého statistického úřadu s platností většiny z nich k 31.12.2012.

Statistický údaj
Hodnota
Obyvatelstvo
Počet obyvatel celkem 168
Obyvatelé 0-14 let (celkem / muži / ženy) 24/ 14 / 10
Obyvetelé 15 – 64 let (celkem / muži / ženy) 134 / 71 /63
Obyvatelé nad 65 let (celkem / muži / ženy) 10 / 3 /7
Průměrný věk obyvatel obce 39,3
Hospodářská činnost
Podnikatelské subjekty celkem 44
Velkoobchod / maloobchod, údržba motorových vozidel 10
Průmysl 6
Stavebnictví 5
Zemědělství, lesnictví, rybářství 4
Veřejná správa 2
Profesní, vědecké a technické činnosti 3
Ostatní 14
Počet živnostníků 34
Počet obchodních společností 5
Údaje o pozemcích
Celková výměra 339 ha
Orná půda 166 ha
Zahrady 5 ha
Trvalé trávní porosty 30 ha
Zemědělská půda 202 ha
Lesní půda 115 ha
Vodní plochy 1 ha
Zastavěné plochy 4 ha

Mnoho dalších ukazatelů poskytuje výběr z databáze ČSÚ.

2,460 x přečteno celkem, 3 x přečteno dnes