Statistické údaje

Uvedené údaje jsou převzaty z filtru veřejně dostupné databáze Českého statistického úřadu s platností většiny z nich k 31.12.2012.

Statistický údajHodnota
Obyvatelstvo
Počet obyvatel celkem168
Obyvatelé 0-14 let (celkem / muži / ženy)24/ 14 / 10
Obyvetelé 15 - 64 let (celkem / muži / ženy)134 / 71 /63
Obyvatelé nad 65 let (celkem / muži / ženy)10 / 3 /7
Průměrný věk obyvatel obce39,3
Hospodářská činnost
Podnikatelské subjekty celkem44
Velkoobchod / maloobchod, údržba motorových vozidel10
Průmysl6
Stavebnictví5
Zemědělství, lesnictví, rybářství4
Veřejná správa2
Profesní, vědecké a technické činnosti3
Ostatní14
Počet živnostníků34
Počet obchodních společností5
Údaje o pozemcích
Celková výměra339 ha
Orná půda166 ha
Zahrady5 ha
Trvalé trávní porosty30 ha
Zemědělská půda202 ha
Lesní půda115 ha
Vodní plochy1 ha
Zastavěné plochy4 ha

Mnoho dalších ukazatelů poskytuje výběr z databáze ČSÚ.