SDH Drachkov

Drachkovští hasiči

Drachkovští hasiči

V naší obci je Sbor dobrovolných hasičů tahounem kulturního života obce. Kromě soutěží, kterých se naši hasiči účastní, se značnou měrou podílejí také na pořádání kulturních akcí pro občany, jsou organizátory plesů, ale mají i velkou zásluhu na údržbě obecního majetku a veřejné zeleně. SDH Drachkov v současné době čítá 25 členů. Drachkovští hasiči mají své vlastní stránky, na kterých prezentují fotky, videa a vše, co se k jejich činnosti vztahuje.

Stránky našich hasičů najdete na

http://sdhdrachkov.mypage.cz/

Co najdete o Sboru dobrovolných hasičů na Wikipedii :

SDH soutěž

SDH soutěž

SDH je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.
V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, Dobrovolné sbory jsou právně samostatné, třebaže se sdružují v profesních sdruženích a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami.
Kromě hašení požárů zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelných pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.
Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.

Další informace o Sboru dobrovolných hasičů najdete na Wikipedii.

V případě Vašeho zájmu o další aktivity Sboru dobrovolných hasičů v rámci ČR uveřejňujeme seznam zajímavých odkazů.

Sbor dobrovolných hasičůOficiální stránky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Hasičské novinyList Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska
Rozcestník pro hasičeServer pro hasiče s dalšími odkazy
Požáry Ohnisko žhavých zpráv online.