Cesta :

Oznámení o otevření obecní posilovny

2

Od úterý 1.10. 2019 bude v budově obecního úřadu (naproti knihovně) otevřena obecní sportovní klubovna – posilovna.

Posilovnu mohou využívat pouze osoby s trvalým pobytem v Drachkově.  Provozní hodiny : každý den od 08:00 do 22:00 hodin. Poplatek za využití posilovny se nehradí.

Vybavení: posilovací věž s činkami, lavice na bench press, činky, běhací pás, veslo­vací trenažer, eliptický trenažer, balanční podložka, fitness doplňky (masážní válec, expandery, gymnastický míč, kmitací tyče).

Posilovna je určena výhradně pro rekreační a rehabilitační využití. Žádáme všechny, kteří si přijdou za­cvičit, aby ne­zkoušeli, co vše stroje vydrží a dů­sledně respektova­li provozní poky­ny. Doba pobytu jednotlivce v posi­lovně by neměla překročit 90 minut denně.

Vstup je povo­len osobám ve vě­ku od 15 let včetně. Děti ve věku od 10 do 14 let včetně mají vstup povolen za aktivní­ho dohledu rodiče nebo jeho zákonného zástupce, dětem do 10 let vstup povolen není. Odpovědnost za zdraví dítěte při využití posilovny nese v plném rozsahu jeho rodič nebo zákonný zástupce.

Pro vstup do posilovny je používán identifikační čip. Z důvodu jednodušší evidence se předpokládá, že jeden čip bude využíván více osobami na základě jejich vzájemné domluvy. Majitel čipu odpovídá i za ostatní osoby, které budou daný čip využívat. Údaje o každém vstupu do místnosti jsou ukládány do databáze.

O vydání čipu žádejte do pátku 27.9. 2019 na telefonním čísle 720 967 588, zašlete požadavek na obecdrachkov@centrum.cz nebo vhoďte žádost do poštovní schránky u obecního úřadu (uveďte jméno, telefon nebo email a datum narození). Výdej čipu bude možný i později po domluvě na výše uvedeném telefonním čísle.

Provozní řád posilovny – odkaz zde