Zrušení místní příslušnosti při vydávání obč. průkazů a cest. pasů