Obec Drachkov

Vítá vás Drachkov,  obec  se 190 stálými obyvateli, ležící zhruba 5 km jihozápadně od Strakonic, při silnici vedoucí ze Strakonic přes les Hůl kolem Lhoty u Svaté Anny do Kraselova. Obec leží v  nadmořské výšce 450 m. Ze tří stran je obklopena lesy navazujícími na předhůří Šumavy.

Nejbližšími obcemi v okolí jsou Pracejovice (2 km), Makarov (2,5 km), Sousedovice (2,5 km) a Lhota u Svaté Anny (2,5 km). Směrem na jih se nad obcí tyčí kopec Kamenná bába (557 m), od jihozápadu směrem k severu pak kopce Háj (530 m) a Mladiny (600 m) a severozápadní obzor uzavírá vrch  Příseky (506 m).

Obcí protéká  Drachkovský potok, jeden z drobnějších pravostranných přítoků řeky Otavy. Skrze ves je potok veden pod povrchem s vyústěním do návesního rybníka, z něhož  odtéká do Drachkovského rybníka a dále přes soustavu rybníků v lese Holi do Otavy. Podél potoka vyrostla chatová osada Soví údolí, v níž se rekreují převážně obyvatelé blízkých Strakonic, ale i z Prahy.

Věkový průměr obyvatel obce je 39 let. Některé další statistické údaje najdete ve výpisu z českého statistického úřadu.

Aktuality
Spolky a organizace
Přestože Drachkov je malá obec s necelými 200 obyvateli, činnost spolků a organizací, které v obci působí, je pestrá. Spolky se staly nedílnou součástí života obce a s jejich pomocí jsou organizovány akce pro malé děti i dospělé. Poděkování na tomto místě si zaslouží hasiči, myslivci, rybáři, sdružení maminek a všichni dobrovolníci, kteří se na přípravě akcí podílejí.
Obecní úřad
Adresa : OÚ Drachkov, Drachkov 34, 38601 Strakonice
Obecní zastupitelstvo je sedmičlenné.
Starosta : Stanislav Štěpánek – tel. 720 967 588
Místostarosta : Zdeněk Staněk – tel. 728 045 490
Zastupitelé : Jan Šefčík, Šárka Pechlátová, Marcela Matějusová, Jaroslav Kovář, Ondřej Kübelbek
Úřední hodiny : pondělí 19.00 – 20.00, po dohodě i v jinou dobu.
Knihovna a veřejný internet : úterý 17.00 – 19.00
Telefon : 720 967 588, 725 896 983
Email : obecdrachkov@centrum.cz
Datová schránka : tx6aju4
IČO : 46684450
Číslo účtu : 150459634/0300
Řešení životních situací
Potřebujete-li vyřešit nějakou životní situaci, se kterou si nevíte rady, využijte  portál veřejné správy , který vás přesně a s ohledem na stávající legislativu provede celým procesem.
Příklady životních situací : operace související s katastrem nemovitostí, poštovní služby, SIPO, služby a sítě elektronických komunikací, problematika staveb, různá povolení, řešení situace po požáru, úniky chemických látek, e-občanka apod. Místní životní situace jsou řešeny zejména zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce, případně obecními vyhláškami.
EON Maškary zábava sport divadlo rodáci Vánoce služby vzpomínka Dětský den obchod kultura soutěž setkání ČEVAK opravy rozhlas nařízení audit hasiči Vesnice roku Velikonoce Mikuláš