Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Obec Drachkov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č, 256/2013 Sb, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj Katastrálního pracoviště Strakonice (dále jen “katastrální úřad”) č.j. OO-10/2014-307 oznamuje, že v budově Obecniho úřadu Drachkov č.p. 34, zasedací místnost, v období od 27.4.2015 do 12.5.2015, vždy v pracovních dnech, tj. Po 19:00 – 20:00 hod (případně po tel. domluvě 383 387 207 – starosta Krčal Miroslav), bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen ,,obnovený katastrální operát” v katastrálním území Drachkov u Strakonic obce Drachkov.

Více podrobností najdete v přiloženém dokumentu.