Obnova obce 2014 – 2017 – Program obnovy venkova

Na základě usnesení zastupitelstva č.9 ze dne 28.11. předkládáme Plán obnovy naší obce pro roky 2014 – 2017 s níže uvedenými prioritami.

Download (PDF, 18KB)