Cesta :

Agenda Obecního úřadu

 1. Pronajímá bytové a nebytové prostory
 2. Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 3. Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 4. Přijímá žádosti o kácení dřevin
 5. Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 6. Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 7. Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 8. Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 9. Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 10. Vybírá poplatky ze psů
 11. Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 12. Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 13. Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)