Cesta :

Obec

Uvedené údaje jsou převzaty z filtru veřejně dostupné databáze Českého statistického úřadu s platností většiny z nich k 31.12.2012.

Statistický údajHodnota
Obyvatelstvo
Počet obyvatel celkem197
Obyvatelé 0-14 let 34
Obyvetelé 15 - 64 let137
Obyvatelé nad 65 let26
Průměrný věk obyvatel obce39,4
Hospodářská činnost
Podnikatelské subjekty celkem53
Údaje o pozemcích
Celková výměra339 ha
Orná půda166 ha
Zahrady5 ha
Trvalé trávní porosty30 ha
Zemědělská půda202 ha
Lesní půda115 ha
Vodní plochy1 ha
Zastavěné plochy4 ha

Mnoho dalších ukazatelů poskytuje výběr z databáze ČSÚ.