Cesta :

Knihovna

Obecní úřad Knihovna má  v současné době celkem 1036 knih vlastních,  z toho 922 svazků beletrie pro děti dospělé a 114 svazků naučné literatury.
Obecní knihovna sídlí v budově obecního úřadu.
Výpůjční doba : úterý od 17.00 – 19.00
Knihovnice : p. Miluše Pechlátová
V průběhu roku je knihovna doplňována novými knihami, na které je vyčleněna finanční částka z obecního rozpočtu.
Mimo vlastní knižní fond nabízí knihovna knihy z výměnných souborů  Šmidingerovy knihovny Strakonice , oddělení ZKI.  Nyní je jich k výpůjčce celkem 637 a dvakrát ročně se vyměňují. V roce 2018 nám pracovnice oddělení ZKI vybraly a přivezly celkem 320 knih, přibližně stejný počet knih ze souborů se vracel.