Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017