Cesta :

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 05.10.2016 od 08:00 do 14:30

Obec : Drachkov, Makarov, Pracejovice, Novosedly, Katovice

Vypnutá oblast :

  • Drachkov celá obec včetně všech podnikatelských odběrů, chatová osada, JAMA Drachkov, myslivci, autoopravna
  • Pracejovice celá obec včetně všech podnikatelských odběrů, Pracejovice vysílač Vodafone, kravín, Paramo a.s., DMP, Makarov celá obec včetně podnikatelských odběrů,
  • Katovice bývalý areál vojska (p.Procházka), Katovice ulice Nádražní za železničním viaduktem, Nad Cihelnou, U Hřiště, U Letiště, část ulice U Lesa od Nádražní po čp.427 včetně, včetně podnikatelských odběrů v této části ulic, vysílač 02,
  • Novosedly část Sloučín včetně podnikatelských odběrů v této části obce, Novosedly část obce za potokem a Koclov včetně podnikatelských odběrů v této části obce Novosedly areál ZD výroba z BPS + areál ZD

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Obec Drachkov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č, 256/2013 Sb, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj Katastrálního pracoviště Strakonice (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-10/2014-307 oznamuje, že v budově Obecniho úřadu Drachkov č.p. 34, zasedací místnost, v období od 27.4.2015 do 12.5.2015, vždy v pracovních dnech, tj. Po 19:00 – 20:00 hod (případně po tel. domluvě 383 387 207 – starosta Krčal Miroslav), bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen ,,obnovený katastrální operát“ v katastrálním území Drachkov u Strakonic obce Drachkov.

Více podrobností najdete v přiloženém dokumentu.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2013

Krajskou Vesnicí roku jsou Chelčice. Zlatou stuhu získaly znovu po 13 letech. Místostarosta Miroslav Dušek neskrýval nadšení. „Mám hned lepší den,“ řekl. Jedním dechem dodal, že vítězství je oceněním práce, která je podle jeho slov nadstandardní. „Snažíme se tu dělat hodně věcí pro lidi,“ řekl.
Chelčice zaujaly portou přístupem k tradičnímu venkovskému životu, začleňováním zdravotně postižených do běžného života i spalovnou biomasy, kterou letos spustila místní zemědělská firma Zemcheba. Její ředitel Jaroslav Muška se ale raduje spolu s obcí. „Je to především úspěch celé vesnice,“ popsal.
Pro republikové kolo Chelčičtí nic zásadního měnit nebudou. „Doladíme prezentaci, abychom komisi co nejlépe představili to, co tu děláme,“ prozradil Miroslav Dušek.
A do budoucna? „Budeme pokračovat v tom, co děláme. Vynikáme v likvidaci odpadu. To chceme ještě zlepšit a rozšířit o sběr bioodpadu. Pro něj chystáme kompostárnu. Kdy ale bude, to je velmi závislé na dotacích,“ vysvětlil.
V krajském kole soutěže Vesnice roku ale nezapadly ani další obce Strakonicka. Bronzovou příčku obsadily Hajany na Blatensku. Bílá stuha za činnost mládeže putuje do Drahonic, zelená stuha za péči o zeleň si vystaví v Cehnicích.

Ocenění

Krajský vítěz: Chelčice
2. místo: Strunkovice nad Blanicí (okres Prachatice)
3. místo: Hajany
Bílá stuha: Drahonice
Zelená stuha: Cehnice
Cena naděje pro živý venkov: Radomyšl
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova: Čestice
Čestná uznání: Drachkov, Dřešín

Zdroj : http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/vesnici-roku-jsou-chelcice-20130624.html

Fotky : http://www.obecdrachkov.cz/fotogalerie2/index.php?/category/129

Vesnice roku 2013

V úterý 11.6. od 10.00 se naše obec představí hodnotící komisi v soutěži o Vesnici roku 2013.

Okolí obce
Podzimní Drachkov

Téměř dva měsíce měly obce na to, aby poslaly přihlášku do soutěže o titul Vesnice roku 2013 a začaly se tak připravovat na návštěvu krajské hodnotitelské komise. V letošním roce bude v průběhu měsíce května a června navštíveno a hodnoceno celkem 273 obcí ze třinácti krajů České republiky. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec. Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dne 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Písní a tancem“.

Všechny přihlášené obce budou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie.

Novinkou letošního ročníku je také dobrovolná kategorie Video Vesnice roku. Všechny přihlášené obce mohou natočit krátká videa, která umožní široké veřejnosti nahlédnout do jejich obce, seznámit se s jejími obyvateli, projekty a zároveň s její neopakovatelnou atmosférou. Smyslem videa je přinést co nejpestřejší obraz obce a představit zajímavé aktivity či projekty, které činí obec zajímavou a výjimečnou. Může se jednat o historické perličky, unikátní památky, staré tradice či obyčeje. Obce se také mohou pochlubit projekty, které se jim podařily zrealizovat, nebo které teprve chystají. Představit mohou také společenský a spolkový život, který dělá každou vesnici nejen místem k bydlení, ale také místem pro život.

Zdroj : http://www.vesniceroku.cz/22-celkem-273-obci-soutezi-o-titul-vesnice-roku-2013-a-nejlepsi-video-vesnice-roku/?news_page=

Seznam obcí soutěžících v letošním ročníku soutěže :

[gview file=“http://www.obecdrachkov.cz/wp-content/uploads/2013/06/Vesnice-roku-2013.pdf“]

Vesnice roku 2011

Drachkov /VESNICE ROKU/ – Jsme kousek od Strakonic, ale spousta lidí naši obec vůbec nezná, tvrdí starosta Miroslav Krčal.

Nováčkem v soutěži Vesnice roku je i obec Drachkov. „Jsme vlastně kousek od Strakonic, ale mnoho lidí naši obec vůbec nezná. Takže zviditelnění obce a toho, jak se tady žije, bylo jedním z důvodů, proč jsme do soutěže šli,“ konstatuje starosta Miroslav Krčal.

Nikdy předtím o účasti v soutěži Drachkov neuvažoval. „Letos se realizovala řada nových projektů a obec se zvelebila, takže myslíme, že je ten pravý čas,“ uvádí starosta. Drachkov dříve spadal pod Pracejovice, samostatný je až od roku 1993.

Věkový průměr obce je dnes 35 let. „Řekl bych, že to je až rarita, která by také mohla v soutěži zaujmout,“ míní Miroslav Krčal.

V poslední době prošla celkovou rekonstrukcí infrastruktura v obci, opravily se kanalizace i komunikace. „Momentálně je ve výstavbě komunikace Za Pechlátů na Příseky, což je vlastně zpřístupnění nových domů a pozemků, kde lidé začínají stavět,“ pokračuje starosta.

V loňském roce proběhla rekonstrukce vodárny, oprava vodovodního řadu, výstavba vodojemu a úpravny vody. V nejbližších dnech začne oprava místní kapličky, celková rekonstrukce návsi a oprava všech chodníků v obci. Na tyto akce už Drachkov získal peníze v podobě dotací z Programu obnovy venkova. „Další akcí bude rekonstrukce střešního pláště kulturního domu, jelikož střecha už je v havarijním stavu,“ říká starosta. Připravené jsou ještě dva další projekty – prodloužení kanalizace směrem na Příseky a komunikace a celková infrastruktura včetně kanalizace a veřejného osvětlení K Veselským.

Drachkov by rád ve Vesnici roku zaujal zelení v obci a prostředím. Komise soutěže do obce zavítá v pátek 10. června. Připravený pro ně bude program, během kterého se představí spolky, které v obci fungují – hasiči, myslivci, sdružení maminek a sportovní klub.

První zmínka o obci pochází z roku 1319. V současné době zde žije 168 obyvatel.