Obec Drachkov

Koronavirus

Aktuální informace ke koronaviru – Otevřít odkaz

Od 19.3. 2020 je všem osobám zakázán pohyb a pobyt na veřejných místech  bez ochranných prostředků dýchacích cest.

V souvislosti s preventivními opatřeními zůstává uzavřen sběrný dvůr i budova obecního úřadu. V provozu není knihovna ani posilovna a prozatím nebudou vybírány ani poplatky za odpady a psy. I nadále platí, že pro úhradu poplatku za odpady je možné využít bezhotovostní platbu převodem na účet obce. V případě nutnosti vyřízení neodkladných záležitostí kontaktujte starostu telefonicky nebo emailem.

Z preventivních důvodů ochrany proti koronaviru je v úpravně vody v Drachkově  přidáváno do vodovodního řadu vyšší množství chlornanu, voda tedy může mírně zapáchat.

Kontakty

starosta : 720 967 588
místostarosta : 728 045 490
email : obecdrachkov@centrum.cz

Vítá vás Drachkov,  obec  se 190 stálými obyvateli, ležící zhruba 5 km jihozápadně od Strakonic, při silnici vedoucí ze Strakonic přes les Hůl kolem Lhoty u Svaté Anny do Kraselova. Obec leží v  nadmořské výšce 450 m. Ze tří stran je obklopena lesy navazujícími na předhůří Šumavy.

Nejbližšími obcemi v okolí jsou Pracejovice (2 km), Makarov (2,5 km), Sousedovice (2,5 km) a Lhota u Svaté Anny (2,5 km). Směrem na jih se nad obcí tyčí kopec Kamenná bába (557 m), od jihozápadu směrem k severu pak kopce Háj (530 m) a Mladiny (600 m) a severozápadní obzor uzavírá vrch  Příseky (506 m).

Obcí protéká  Drachkovský potok, jeden z drobnějších pravostranných přítoků řeky Otavy. Skrze ves je potok veden pod povrchem s vyústěním do návesního rybníka, z něhož  odtéká do Drachkovského rybníka a dále přes soustavu rybníků v lese Holi do Otavy. Podél potoka vyrostla chatová osada Soví údolí.

Věkový průměr obyvatel obce je 39 let. Některé další statistické údaje najdete ve výpisu z českého statistického úřadu.

Aktuality
Obecní úřad
Adresa : OÚ Drachkov, Drachkov 34, 38601 Strakonice
Obecní zastupitelstvo je sedmičlenné.
Starosta : Stanislav Štěpánek – tel. 720 967 588
Místostarosta : Zdeněk Staněk – tel. 728 045 490
Zastupitelé : Jan Šefčík, Šárka Pechlátová, Marcela Matějusová, Jaroslav Kovář, Ondřej Kübelbek
Úřední hodiny : pondělí 19.00 – 20.00, po dohodě i v jinou dobu.
Knihovna a veřejný internet : úterý 17.00 – 19.00
Telefon : 720 967 588, 725 896 983
Email : obecdrachkov@centrum.cz
Datová schránka : tx6aju4
IČO : 46684450
Číslo účtu : 150459634/0300
Spolky a organizace
Přestože Drachkov je malá obec s necelými 200 obyvateli, činnost spolků a organizací, které v obci působí, je pestrá. Spolky se staly nedílnou součástí života obce a s jejich pomocí jsou organizovány akce pro malé děti i dospělé. Poděkování na tomto místě si zaslouží hasiči, myslivci, rybáři, sdružení maminek a všichni dobrovolníci, kteří se na přípravě akcí podílejí.
Řešení životních situací
Potřebujete-li vyřešit nějakou životní situaci, se kterou si nevíte rady, využijte  portál veřejné správy , který vás přesně a s ohledem na stávající legislativu provede celým procesem.
Příklady životních situací : operace související s katastrem nemovitostí, poštovní služby, SIPO, služby a sítě elektronických komunikací, problematika staveb, různá povolení, řešení situace po požáru, úniky chemických látek, e-občanka apod. Místní životní situace jsou řešeny zejména zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce, případně obecními vyhláškami.