Vítejte v Drachkově, malé jihočeské obci se 190 stálými obyvateli, ležící zhruba 5 km jihozápadně od Strakonic, při silnici vedoucí ze Strakonic přes les Hůl kolem Lhoty u Svaté Anny do Kraselova. Obec leží v  nadmořské výšce 450 m. Ze tří stran je obklopena lesy navazujícími na předhůří Šumavy.

Nejbližšími obcemi v okolí jsou Pracejovice (2 km), Makarov (2,5 km), Sousedovice (2,5 km) a Lhota u Svaté Anny (2,5 km). Směrem na jih se nad obcí tyčí kopec Kamenná bába (557 m), od jihozápadu směrem k severu pak kopce Háj (530 m) a Mladiny (600 m) a severozápadní obzor uzavírá vrch  Příseky (506 m).

Obcí protéká  Drachkovský potok, jeden z drobnějších pravostranných přítoků řeky Otavy. Skrze ves je potok veden pod povrchem s vyústěním do návesního rybníka, z něhož  odtéká do Drachkovského rybníka a dále přes soustavu rybníků v lese Holi do Otavy. Podél potoka vyrostla chatová osada Soví údolí, v níž se rekreují převážně obyvatelé blízkých Strakonic, ale i z Prahy.